Picture of สวส. -
ยินดีต้อนรับ
by สวส. - - Sunday, 8 June 2008, 8:49 PM
 
สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเว็บไซต์เพื่อการบริการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์นี้ สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรก หลังการ Login แล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เพื่อความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาเอง และไม่เกิดปัญหาในอนาคต