เครื่องมือและอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (SMNP, RMON) การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การ ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ การปรับแต่งเคอร์เนล (Kernel) การอุดช่องโหว่ สมรรถนะของระบบเครือข่าย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์