ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิสต์ ทรีและการเชื่อมโยงโครงสร้างการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ การเข้าถึงข้อมูลและการค้นหา เทคนิคการเรียงข้อมูลแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานในการแก้ไขปัญหา