แนวคิด หลักสำคัญ และสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทาให้เป็นบรรทัดฐาน สถาปัตยกรรมและหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล ความมั่นคงและการบูรณภาพของฐานข้อมูล การดูแลระบบฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบและจัดการฐานข้อมูล