อัลกอริทึมส์แบบต่าง ๆ เช่น บรูทฟอร์ส แบบละโมบแบบแบ่งแยกและเอาชนะ แบบย้อนรอย แบบแตกและต่อกิ่งก้าน แบบฮิวริสติกการค้นหาแบบลึกและกว้างก่อน การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดแนวทางการประยุกต์ใช้กับระบบชาญฉลาด