แนะนำระบบฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งานเบื้องต้น ภาษาซีสำหรับพัฒนาระบบฝังตัว วิธีการจัดการอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต กาครควบคุมอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตอย่างง่าย ระบบอินเทอร์รัพท์ วิธีการจัดการอินเทอร์รัพท์ การแสดงผลผ่านทางแอลอีดี แอลซีดี การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมกับอุปกรณ์รอบข้าง