การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม การดีบัก การสร้างและใช้งานไลบรารี การใช้และการสร้างเอพีไอและไลบรารี การ วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเบื้องต้น สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ พื้นฐานความ ปลอดภัยของข้อมูลและการเขียนโปรแกรม