หลักการเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เชิงวัตถุ และกึ่งโครงสร้าง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการออกแบบฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล และการเขียนชุดคำสั่ง การทำดัชนี การประมวลผลทรานแซคชัน บูรณภาพและความไว้ใจได้ของฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แบบจำลองสารสนเทศ เหมืองข้อมูล