ขั้นตอนวิธีและซอฟต์แวร์สำหรับกราฟิก การแปลงภาพสองและสามมิติ การทอนภาพ การซ่อนและลดข้อมูลภาพ โมเดลการแสดงภาพ พื้นฐานการแสดงภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ และราสเตอร์ และการโปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวข้อง