มโนภาพของฐานข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองข้อมูล การทำให้เข้าสู่ภาวะปกติของข้อมูล ภาษาของการพรรณาข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกในการสอบถาม การจัดองค์กรของแฟ้มข้อมูล การจัดองค์กรของดัชนี การรักษาความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล บูรณภาพและความไว้ใจได้ของแฟ้มข้อมูล