เลขยกกำลังและฟังก์ชันตรีโกณมิติ เซต  ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันธ์๋ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนท์ ลิมิต  อนุพันธ์และปริพันธ์