ศึกษาถึงคุณลักษณะของเครื่องมือที่ใช้หาคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างทำการทดลองเพื่อศึกษาทดสอบและศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับแรงดึง แรงอัด แรงบิด แรงเฉือนและแรงดัดของวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ลวดสลิง อิฐ ไม้แปรรูป วัสดุสังเคราะห์