ความสำคัญและลักษณะงานอาชีพด้านเสื้อผ้า หลักสูตรวิชาชีพ คุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพ     

การวิเคราะห์งานอาชีพ ตลาดงานอาชีพ กระบวนการเข้าสู่งานอาชีพ การประกอบอาชีพงานธุรกิจเสื้อผ้าให้ประสบความสำเร็จ