แนะนำให้รู้จักการบำรุงรักษาแบบป้องกัน และหลักการบำรุงรักษาในโรงงาน การวางแผนและพิกัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึงการสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ   เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา  สาเหตุของการสึกหรอการกัดกร่อน และจุดอ่อนของเครื่องจักร  การบำรุงรักษาเครื่องกลไกทั้งแบบเคลื่อนไหวกลับไปกลับมา และการเคลื่อนไหวแบบข้อต่อ ก้านต่อ และการป้องกันการสั่นสะเทือน