ศึกษาเกี่ยวกับคานประเภทที่หาค่าทางสถิตยศาสตร์ไม่ได้ เช่น คานแบบยึดแน่น คาน แบบปลายหนึ่งยึดแน่นอีกปลายหนึ่งยึดหมุน และคานต่อเนื่อง เสา การวิเคราะห์ความ เค้นและความเครียดโดยการคำนวณและการเขียนรูป ความเค้นผสม ทฤษฎีพลังงาน ความเครียด คานเชิงประกอบ การดัดรอบสองแกนหลัก และคานโค้ง