ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาระบบ การทดสอบ การนำไปสู่การปฎิบัติงานจริง และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปฎิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ