โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบวินโดว์ การใช้แพ็คเก็จสวิง การเขียนโปรแกรมแบบควบคุมเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมโดยใช้เจดีบีซี การประยุกต์ใช้ภาษาจาวากับการพัฒนาระบบงาน