การสำรวจ และการระดับ,การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม และกล้องระดับ , การวัดระยะ และทิศทางในงานสำรวจ, ความคลาดเคลื่อน และการปรับแก้ข้อมูล , การสามเหลี่ยม ,ระบบพิกัด , การหาภาคของทิศเหนือ และการคำนวณแผนที่ , การระดับพิเศษ , การสร้างแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลการสำรวจด้วยกล้องวัดมุม