ศึกษาถึงวิธีการจัดตั้งเครือข่ายภายในองค์กร
รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายต่างๆ โดยเน้นภึงการบริการไดเร็กทอรี่
การรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค การพิสูจน์ควาเป็นตัวจริงของผู้ใช้เครือข่าย
แนวคิดแบบไคล์แอนท์เซริฟเวอร์
การกำหนดรายละเอียดฐานข้อมูลแบบองค์กร
การทำคอมพิวเตอร์เสมือน การโปรแกรมโดยใช้
เอพีไอ เกี่ยวกับเน็ตเวอร์ค และการบริการไดเร็กทอรี่