โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลแบบสแตค คิว ลิสท์ แอร์เรย์ สตริง ทรี เซตและกราฟ การจัดสรรเนื้อที่ในหน่วยความจำ การออกแบบและการประเมินผลอัลกอริทึมสำหรับการจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เช่น การค้นหา การจัดเรียงลำดับ แฮชชิ่ง โครงสร้างของข้อมูลในการเขียนโปรแกร