มาตรฐานและความปลอดภัยในงานไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า วงจรแสงสว่าง เครื่องกลไฟฟ้า การควบคุมการเลือกใช้และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ในงานอุตสาหกรรม