ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับประวัติการแต่งกายของไทยและต่างประเทศ ในประวัติศาสตร์และวรรณคดี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับออกแบบเสื้อและลายผ้า