ศึกษา เกี่ยวกับการวิ เคราะ ห์ โครงสร้าง แบบดี เทอร์ มิ เนท เพื่อหา แรงปฏิกิริยา แรง เฉือน โม เมนต์ ดัด ในคาน และ โครงข้อ แข็ง วิ เคราะ ห์ แรงภาย ใน โครงข้อหมุน โดยวิธีคำ นวณ และ กราฟ อินฟลู เอ็นซ์ ไลน์ ในคาน และ โครงข้อหมุน การขจัด เชิงมุม และ การ โก่งของ โครงสร้าง โดยวิธีพื้นที่ โม เมนต์ วิธีคาน เสมือน วิธีงาน เสมือน วิธีพลังงานความ เครียด และ วิธีการวิ เคราะ ห์ โดย แผนภูมิวิล เลียต - มอร์ การวิ เคราะ ห์ โครงสร้าง แบบดี เทอร์ มิ เนท โดยวิธีสมมติการ เปลี่ยนรูปของ โครงสร้าง