วัตถุประสงค์และเป้าหมายการส่งออก ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ และข้อจำกัดต่างๆในการส่งออก ระเบียบประเพณีปฏิบัติทางการค้าสากลและข้อตกลงทางการค้า       สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ   ระบบการขนส่งและการประกันภัยระหว่างประเทศ บริการของตัวแทนออกของ       ขั้นตอนและพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก เครื่องมือการชำระเงินระหว่างประเทศ     การใช้ประโยชน์จากสินเชื่อเพื่อการส่งออก