การเข้าปากไม้ (JOINERY) หมายถึง การนำไม้ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาประกอบเข้าด้วยกันให้มีลักษณะต่างๆ ดังนี้1)การเข้าชนButt Joints  2)การเข้าบากครึ่งHalving 3)การเข้าเซาะร่อง(Housing Joints ) 4)การเข้าบ่าเดือนTenon Joints 5)การเข้าหางเหยี่ยวDoveryail Joints