ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น