ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงลักษณะหน้าต่างทั่วไปของโปรแกรมสเก็ตอัพ และคุณลักษณะต่าง ๆของเครื่องมือในตัวหน้าจอโปรแกรม โปรแกรมสเก็ตอัพถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ได้ง่ายและรวดเร็วเหมาะสำหรับการทำงานทางด้าน 3 มิติ ที่จำเป็นต่อรูปร่างลักษณะของอาคาร แต่ในที่นี้จะเป็นการนำโปรแกรมสเก็ตอัพ