การออก แบบองค์ อาคารของ โครงสร้าง ไม้ และ เหล็กสำ หรับองค์ อาคารรับ แรงดึง แรงอัด คาน องค์ อาคารรับ แรงดัดร่วมกับ แรง ใน แนว แกน องค์ อาคารประ กอบ คานประ กอบขนาด ใหญ่ การออก แบบจุดต่อ ออก แบบ โครงสร้าง ไม้ และ เหล็ก