ศึกษาหลักการจัดตั้งร้าน และดำเนินธุรกิจเรื่องเสื้อผ้า ออกแบบ และตัดเย็บสำหรับลูกค้า การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ฝึกทักษะการดำเนินการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่องานการค้า