ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน,สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอลและอีเทอร์, สารประกอบอัลดีไฮด์และคีโตน, สารประกอบกรดอินทรีย์และอนุพันธ์, สารประกอบเอมีน เอไมด์และอัลคาลอยด์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ไขมัน/น้ำมัน และโปรตีน