พัฒนาของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี ความหมายของเอ็นซีข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี เครื่องเจาะเอ็นซีเครื่องกลึงเอ็นซี เครื่องวัด เอ็นซี เครื่องแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์ องค์ประกอบ ของเครื่องจักรกลที่ควบคุมได้ แนวแกนป้อนย่อยเครื่องมือวัดระบบควบ คุมซีเอ็นซี ระบบโค ออดิเนตจุดศูนย์ จุดอ้างอิง การเคลื่อนที่ การกำหนดขนาดเอ็นซี การเขียนโปรแกรมเอ็นซี ภาษาโปรแกรมเอ็นซี คำสั่งสำคัญในโปรแกรมเอ็นซี การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการชดเชยขนาดเส้นขอบรูป การตัดลบคม