อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมระดับชั้นเครือข่าย ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร รหัสและรูปแบบโปรโตคอล การสื่อสารแบบขนานและแบบอนุกรม การสื่อสารแบบมัลติเพิ้ลแอคเซส การกำหนดเส้นทางเครือข่ายข้อมูลและการควบคุมข้อมูล มาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบต่างๆ การป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับการส่งและรับข้อมูล การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง การรักษาความลับให้กับข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ทางด้านการสื่อสารข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์และกระบวนการของสัญญาณในระบบสื่อสาร การมอดูเลตและดีมอดูเลตในระบบแอนาลอก (AM, FM และ PM) การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ ระบบสื่อสารข้อมูล รหัสชนิดต่างๆ ในระบบสื่อสารและการส่งรหัส การแพร่กระจายคลื่น สัญญาณรบกวนและผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร การประยุกต์ระบบสื่อสารใช้ในงานต่างๆ