การเข้าปากไม้ (JOINERY) หมายถึง การนำไม้ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาประกอบเข้าด้วยกันให้มีลักษณะต่างๆ ดังนี้1)การเข้าชนButt Joints  2)การเข้าบากครึ่งHalving 3)การเข้าเซาะร่อง(Housing Joints ) 4)การเข้าบ่าเดือนTenon Joints 5)การเข้าหางเหยี่ยวDoveryail Joints 

พัฒนาของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี ความหมายของเอ็นซีข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี เครื่องเจาะเอ็นซีเครื่องกลึงเอ็นซี เครื่องวัด เอ็นซี เครื่องแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์ องค์ประกอบ ของเครื่องจักรกลที่ควบคุมได้ แนวแกนป้อนย่อยเครื่องมือวัดระบบควบ คุมซีเอ็นซี ระบบโค ออดิเนตจุดศูนย์ จุดอ้างอิง การเคลื่อนที่ การกำหนดขนาดเอ็นซี การเขียนโปรแกรมเอ็นซี ภาษาโปรแกรมเอ็นซี คำสั่งสำคัญในโปรแกรมเอ็นซี การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการชดเชยขนาดเส้นขอบรูป การตัดลบคม